Květiny vždy lidem pomáhají, dělají je št’astnějšími a vstřícnějšími; jsou slunečním svitem, jídlem a potravou pro duši. (Luther Burbank)
Přijali jsme pozvání do Zahrad Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem, kde mimo jiné najdete zahradu jedlých květů.

Krásná a příjemná, druhově pestrá zahrada plná vůní a barev různých rostlin, poletující motýli a zpěv ptáků, místo pro relaxaci a osvěžení duše. Zahrada, která lahodí nejen oku, ale i našim chuťovým pohárkům. Takové místo, kde se cítíme dobře nejen my, ale také rostliny a živočichové zahradu obývající. Právě taková představa vedla zakladatele Zahrad Botanicus k myšlence vytvoření Zahrady jedlých rostlin.

Zahrada podle permakultury
Při její tvorbě se nechali inspirovat samotnou přírodou; přirozeností a lehkostí procesů, jež v ní probíhají. V designu jsou využity některé principy permakultury (styl vytváření a obhospodařování zahrad a veškerého prostředí, ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný). Cílem je udržení a zvýšení půdní úrodnosti bez použití chemických prostředků a vytvoření harmonické, druhově rozmanité a pohledné zahrady s minimální údržbou.

Zahrada jedlých rostlin navazuje na Zeleninovou zahradu a vyúsťuje na rozcestí spojující Orientální zahradu a výběh pro hospodářská zvířata. S ostatními částmi zahrad ji propojuje pás volně rostoucích živých plotů, které svou druhově rozmanitou skladbou poskytují útočiště mnoha živočichům a jsou tak významnými biokoridory. Zahrada je neformální, navržena v nepravidelných tvarech. Část zahrady tvoří sad ovocných stromků – mišpule velkoplodé (Mespilus germanica L.) a kdouloně obecné (Cydonia oblonga Miller), dvou velmi dekorativních malých stromků, které poskytují plody dobře využitelné na tvorbu džemů a marmelád.

Pro osázení zahrady autoři vybírali především původní druhy, druhovou skladbu obohatili také o rostliny nepůvodní, zejména ty, které se v našich zeměpisných podmínkách dobře osvědčily. Po zeleném hnojení, které pokrývalo půdu minulý rok, prokypřilo ji a obohatilo o humus, jsou založeny travnaté cesty a květnaté loučky. Právě ty představují skvělé podmínky pro život hmyzu, drobných živočichů a půdních organismů, které by jinak nebyly schopné žít samostatně.

Záhony jsou osázeny pestrou skladbou keřů, trvalek a v menší míře také letniček. Většinu výsadby tvoří rostliny jedlé (celé či jejich části), které jsou vysázeny ve společenstvech, která se vzájemně doplňují a podporují. Aby podpořili výskyt čmeláků a motýlů, snažili se jim nabídnout kvetoucí rostliny po co nejdelší období v roce a zařadit ty druhy, které jsou bohatým zdrojem nektaru a pylu, jako je například měsíček lékařský (Calendula officinalis L.) či kopretina bílá (Leucanthemum vulgare Lamk.).

Zítra vám přineseme malou ochutnávku rostlin, které najdete v Zahradách Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.

Poděkování patří firmě Botanicus za poskytnuté materiály z časopisu Svět Botanicus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.