Víte, kde a jak se jedlo v Československu v 50. – 70. letech? Jak vypadaly závodní jídelny a co pobyt v nich obnášel?

Studenti teorie UMPRUM se tomuto tématu věnovali v rámci jednoho ze svých projektů celý minulý rok… Výsledkem je kniha Stroj na stravování, kterou včera na vernisáži Artsemestru pokřtili.

Kniha se dívá na nenápadný, sériově vyráběný design masově sdílených věcí každodenní potřeby. Ten, stejně jako vzhled umělohmotných ubrusů, nenápadných příborů a nádobí a strojů skrytých v útrobách kuchyní nebyl nahodilý. Masová výroba všeho tohoto vybavení jídelen, spojená s postupným zřizováním tisíců stravovacích zařízení, takový přístup ani nedovolovala.

Technickému vybavení jídelen se věnovala specializovaná literatura – vznikaly kuchařky a návody pro rozložení příborů na stole nebo pro pohyb strávníků prostorem jídelny s cílem dosáhnout co nejvyšší efektivity. „Jakkoli exaktně se k problému kolektivního stravování v 50. letech přistupovalo, prostředí, v němž lidé nakonec jedli, se řídilo i jinými aspekty než v literatuře exaktně definovanými parametry. Svou roli sehrály především specifické podmínky jednotlivých jídelen a proměňující se společenská a politická situace v Československu,“ představuje knihu v úvodu Johana Lomová.

Co si vy vybavíte pod slovním spojením „kolektivní stravování“?

Automat Koruna na Václavském náměstí, školní jídelnu s paní kuchařkou, plastový ubrus a tác nebo oběd s kolegy z práce?

Kniha, kterou studenti UMPRUM 10. června pokřtili, vám představí nejen technické zařízení jídelen, ale také různé aspekty kolektivního stravování, jeho historii, ideové pozadí, podobu zařízení i dnešní stav. Kniha je k dostání pod pultem v galerii UMPRUM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.